Rusfri fritid

Rusfri fritid

Artiklar om policyn

 

DiskussionskortVi tar ofta för givet att föreningars och organisationers barn- och ungdomsverksamhet är fri från rusmedel. Även om de flesta aktiva i förenings- och organisationslivet vet att det bästa för de unga är att inte röka, inte dricka alkohol och att inte heller använda någon annan form av berusningsmedel, är det i praktiken inte alltid en självklarhet att detta efterlevs. För att underlätta verksamheten i praktiken har elva organisationer därför enats om en rusmedelsförebyggande policy.

– Att man fick med så här många barn- och ungdomsorganisationer är fantastiskt, säger 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten.
–  Vi har sen tidigare sagt att 4H:s verksamhet är drogfri. Med arbetet kring den rusmedelsfria policyn i arbetsgruppen med finlandssvenska organisationer, så har vi nu fått ett beslut på styrelsenivå.

Skriven av Tomas Lundqvist
Läs mer: Kort ska inspirera till förebyggande diskussioner

Verksamhetsledare Camilla WahlstenSom en organisation med verksamhet för barn och unga i Svenskfinland, är det naturligt att Finlands svenska 4H gått med i den gemensamma policyn för rusmedelsfri barn- och ungdomsverksamhet. En stor del av de kring 5000 medlemmarna i 4H är i åldern 10-14 år.

– 4H är en barn- och ungdomsorganisation på landsbygden som idag egentligen har samma värden som när den startade för snart 85 år sen. Vi jobbar för att barn och ungdomar ska bli företagsamma och få erfarenhet av arbete och bli driftiga i samhället, säger 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten.

4H:s verksamhetsidé är ett samhälle med glada företagsamma barn och unga, som tar ansvar för miljön och omgivningen och lär sig social kompetens. Medlemmarna är i åldern 7-29 år.

– Vi säger att vi fostrar till medborgarfärdighet. Färdighet att hantera vardagen när det gäller allt från mat till hur man umgås med människor. Dit hör också att våra ungdomar ska få erfarenhet av arbetslivet.

Skriven av Tomas Lundqvist
Läs mer: Glada och företagsamma barn och ungdomar i 4H

Gränserna bör vara tydliga för alla

Ledare på Eosläger– Jag säger klart nej till alkohol i föreningssammanhang. Det gäller i alla organisationer där jag är aktiv – de har en policy som inte tillåter att alkohol används.

Ida Bernas, ordförande i Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, har erfarenhet från många föreningar både som ledare och medlem. Sedan unga år har hon haft flera ledaruppdrag, som lägerledare bland annat på Eosläger, som simlärare och som idrottsledare.
För Ida Bernas är alkohol en onaturlig del av vardagen, det hör inte heller till i föreningslivet tycker hon.

Skriven av Tomas Lundqvist, Anders Vestergård
Läs mer: Alkoholfritt föreningsliv