Linn och Milton svarar på frågor om energidrycker tillsammans med Anton. Försäljningen av energidrycker har ökat kraftigt bland ungdomar de senaste tio åren. Vad kan det bero på? Vad tror du?

Frågorna som Milton och Linn svarar på kan exempelvis diskuteras i klassen, tillsammans med kompisar eller vuxna.

Undervisningsmaterial från PEPP >>

Barntidningen Eos
Tidning för barn i åk 1-6.

I barntidningen Eos hittar du allt en skolelev vill läsa. Sant om droger, vi tycker, artiklar, brevvänner, musik, knep & knåp, korsord, massor med tävlingar, motionskampanjer, noveller, djur, böcker, dataspel med mera
Redaktör: Susan Sandberg
Utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Webbplats och prenumerationer: www.eoswebben.fi

 Power Club i Finland
Power Club är en smart ungdomsklubb, som finns på olika håll i Finland.
Power Club riktar sig till barn i årskurserna 4-6. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik har en koordinerande roll och utbildar ledare i klubbarna, som drivs lokalt.
Varför är det bra att vara med i Power Club?
- Det är bra att göra medvetna val.
- Att vara med i klubben skapar samhörighet bland medlemmarna och ett positiv grupptryck.
Kontakt: Lory Strengell
Webbplats: www.powerclub.nu

 

Replik - en tidskrift om alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Medlemstidning för Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.
Redaktör: Tomas Lundqvist
Ansvarig utgivare: Joonas Turtonen
Utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

 

 RUSFRI
FRITID

Gemensam policy för rusfria miljöer där barn och unga vistas

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik driver tillsammans med andra organisationerna ett samarbete kring att barns och ungas verksamhet ska genomföras i miljöer som är fria från rusmedel.

POLICYN
- All verksamhet som ordnas för minderåriga är rusmedelsfri.
- Ledarna har sunda värderingar och attityder och är sålunda sunda förebilder.
- Föräldrar och andra vuxna uppmuntras att vara goda förebilder och följa dessa rekommendationer.

Webbplats: www.nykter.fi/rusfri

Dfd2017


De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Utbildningen riktar sig till dem som arbetar inom fritids och undervisningssektorn, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingar, politiker och andra intresserade.

Kontakt: Joonas Turtonen, Lory Strengell
Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Folkhälsans förbund rf, Österbottens kriscenter VALO i samarbete med SFV Bildning

Cannabis fakta  

Vad vet du om CANNABIS? Fakta och myter

Fakta om cannabis, de vanligaste myterna och argumenten om cannabis >>
Fyra sidor. PDF 1,6 Mb.

Kan laddas ned, kopieras och spridas fritt utan kostnad.
Kan beställas gratis i mindre mängder på fastlandet i Finland. Vid beställning av större mängder pris enligt överenskommelse.

Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2016


 


Vad vet du om alkohol?

Broschyr om alkohol för elever i åk 5-6.

Producent: Power Club/Eos/ Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2015

Vad vet du om alkohol? >>

 

Vad vet du om cannabis? är en broschyr som riktar sig till elever i årskurserna 7 - 9 i grundskolan. 

Producent: Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2015

Kan beställas gratis.

Ladda ner >>

 Vad vet du om tobak?  

Vad vet du om tobak?
Broschyr om tobak för elever i åk 5-6.

Producent: Power Club/Eos/ Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf 2016

Vad vet du om tobak? >>

Power Club-medlemspaket
Medlemspaketet för elever i åk 4-6 som blir medlemmar direkt i Power Club Finland. Paketet innehåller Power Club-kontrakt, medlemsgåva och medlemskort.
Pris: 10 euro
Producent: Power Club/Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

 

Yuoutubekanal >>>

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER

Droglänken.fi

Droglänken är en populär webbtjänst om droger och beroenden vid A-klinikstiftelsen. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för fackfolk och studerande.

Största delen av dem som slutar eller minskar sin droganvändning gör det själv utan experthjälp. Syftet med Droglänken är att hjälpa människor att utnyttja sina egna resurser och sänka tröskeln för att söka hjälp.

popNAD - Nordens välfärdscenter
En populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet.

Tonårsparlören ger frågor och svar om ungdomar och alkohol. Det är inte alltid så lätt att vara tonåring, men det är inte så lätt att vara tonårsförälder heller. Den här sajten är full av tips, argument och fakta som gör det lite lättare för alla. Producerad av IQ i Sverige. Pdf-dokument av boken kan laddas ner gratis.

 

STATISTIK

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2018 utges av THL.

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2017 utges av THL.

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2016 utges av THL.

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2015 utges av THL.

THL:s statistik om alkohol, droger och beroende.

Statistik om finländarnas välfärd och hälsa Sotkanet.fi