Medlemmar

Att vara medlem i nykterhetsrörelsen är positivt. Vi vill se en positiv samhällsutveckling där alkohol och droger har mindra inflytande på individen.

Ju flera medlemmar vi är, desto starkare påverkar vi vår omgivning. Vi vill ha en stark röst för ett bättre samhälle där alkohol och droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Folkrörelsen är ett vinnande koncept!

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik består av nykterhetföreningar och Motorförarnas helnykterhetsföreningar med sammanlagt cirka tusen medlemmar från alla delar av Svenskfinland.

Välkommen!

Webbplats
Motorförarnas helnykterhetsföreningar i Finland

MHF i Östra Nyland

Skriven av Super User