Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Aktuellt

Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansliutrymme i Kvevlax är stängt tillsvidare på grund av coronaepidemin. Kansliet är stängt 21-31.12.2020

17 DECEMBER
Eos nr 7 har utkommit

18 DECEMBER
Replik nr 4 har utkommit

18 DECEMBER
Nominera din kandidat till Årets drogförebyggare 2021

1-31 JANUARI
En vit januari #vitjanuari

16 FEBRUARI
Webbinarium om äldres drickande


 

Nyheter i Replik

För de bortglömda barnens skull

USM:s Ninni-verksamhet
Foto: Jozsef Bagota/Dreamstime

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa påverkar barn negativt. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. 

Ninni-verksamhet finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till barn och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. Ninni-verksamheten drivs av Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM.

– Verksamheten bygger på att barn och unga ska känna igen sig i andra som upplevt liknande saker för att kunna bearbeta sina upplevelser och också få nya verktyg för att hantera livet, säger Anette Rönnlund-Nygård som är projektledare.

Fokus ligger på att stärka den egna självkänslan, självförtroendet och självbilden.
– Vi vill lära barn och unga att skapa egna vardagsrutiner och erbjuda och skapa hoppfulla, positiva erfarenheter från lek, aktiviteter och hobbyn. Det är också viktigt att visa att det finns trygga vuxna utanför hemmet.

Läs mer ...

Tack! från avgående ordförande

Ida och Hannes
Ida Bernas på vinterpromenad med Hannes, det yngsta av familjens tre barn. Foto: Tomas Lundqvist

Efter sju år lämnar Ida Bernas ordförandeposten och passar på att öppna en debatt om förbundets ideologi. ”Nykterhet har alltid väckt känslor och reaktioner. En jantelag med förlegade föreställningar om nykterhet och nykterister lever kvar.”

För mig, som vuxit upp med nykterhetsrörelsen, var steget att bli en del av förbundsstyrelsen betydelsefullt. Jag blev invald som ledamot år 2010, som 26-åring. Då hade jag tidigare engagerat mig i styrelsearbete både inom den nordiska och den europeiska ungdomsnykterhetsrörelsen.

Jag inledde mitt nordiska engagemang då jag var 17 år och det har sedan dess legat mig varmt om hjärtat. Jag fick vänner för livet och en helnykter, religiöst och politiskt obunden gemenskap, som för en tonåring vid den tidpunkten inte gick att få på annat håll. Rörelsens uttalade nykterhet var A och O för mig som ville leva helnyktert utan att ständigt tvingas försvara mitt livsval. Nykterhetsrörelsen var min fristad.

Tre år senare blev jag av förbundets valberedning tillfrågad om jag kunde ställa upp som ordförandekandidat under förbundets höstmöte år 2013. Trots mitt aktiva medlemskap kom frågan överraskande. Jag kände att ordförandes skor var stora att fylla, så jag tog mig tid att begrunda förslaget. Några sömnlösa nätter och goda råd senare vågade jag tacka ja till att kandidera.

Läs mer ...

En jul med utmaningar

 Jul
Foto: Samuel Savio / Dreamstime

 Jan 
LEDARE av Jan Kronholm

Att julen 2020 blir en annorlunda jul står väl vid det här laget klart för alla. Om det inte sker någon snabb och mirakulös vändning till det bättre kommer coronapandemin att lägga sordin på mycket av firandet världen över. Så också här hos oss trots att Finland hittills klarat sig bättre än de flesta jämförbara länder.

Coronapandemin anstränger mångas ekonomi och särskilt för mindre bemedlade barnfamiljer, utan ekonomiska buffertar, betyder det en jul i knapphetens tecken. Inom olika församlingar och organisationer som sysslar med hjälpverksamhet och matutdelning har man under hösten känt av ett ökande hjälpbehov.

I ett inslag i MTV:s nyheter i mitten av november konstaterade Heikki Hursti, som arbetar med matutdelning och annan hjälpverksamhet i huvudstadsregionen, att behovet ökar bland barnfamiljerna.
 – Många har till och med barnen med sig när de köar, sade han.

Läs mer ...

 

 

 

Facebook Replik på TwitterInstagram


PEPP

 

Veikkaus stöder

 

 

Nyhetsbrev

Namn

E-post

21.12.2020 Nyhetsbrev

15.12.2020 Eos nyhetsbrev